<var id="1lrzf"></var>
<var id="1lrzf"><strike id="1lrzf"></strike></var>
<var id="1lrzf"></var><var id="1lrzf"><strike id="1lrzf"></strike></var>
<var id="1lrzf"><strike id="1lrzf"></strike></var><menuitem id="1lrzf"></menuitem>
<var id="1lrzf"><strike id="1lrzf"><listing id="1lrzf"></listing></strike></var>
Home Chinese Food Western Food Chinese Alcoholic Drinks Imported Wines Non-Alcoholic Beverages
 冷菜類 lěng cài lèi Cold Dishes
熱菜類 rè cài lèi Hot Dishes
zhū ròu
豬肉 Pork
niǘ ròu
牛肉 Beef
yáng ròu
羊肉 Lamb
qí tā ròu lèi
其它肉類 Other Meat
qín dàn lèi
禽蛋類 Poultry and Eggs
gū jǔn lèi
菇菌類 Mushrooms
bào yú lèi
 鮑魚類 Ablone
yú chì lèi
魚翅類 Shark's Fins
hǎi xiān lèi
海鮮類 Seafood
shū cài lèi
蔬菜類 Vegetables
dòu fu lèi
豆腐類 Tofu
yàn wō lèi
燕窩類 Bird's Nest Soup
gēng tāng bāo lèi
羹湯煲類 Soups
zhǔ shí, xiǎo chī
主食、小吃 Rice, noodles and snacks


tóu pán jí shā là
頭盤及沙拉 Appetizers and Salads
tāng lèi
湯類 Soups
qín dàn lèi
禽蛋類 Poultry and Eggs
niǘ ròu lèi
牛肉類 Beef
zhū ròu lèi
豬肉類 Pork
yáng ròu lèi
羊肉類 Lamb
yú hé hai xiān
魚和海鮮 Fish and Seafood
miàn bāo lèi
面包類 Bread and Pastries
tián pǐn jí qí tv xī diǎn
甜品及其他西點 Cakes, Cookies and Other Desserts
miàn fěn jí pèi cài lèi
主食及配菜類 Noodles, Pasta and side disheshuáng jiǔ lèi
黃酒類 Yellow Rice Liquor
bái jiǔ lèi
白酒類 Liquor
pí jiǔ
啤酒 Beer
pú tao jiǔ
葡萄酒 Winekāi wèi jiǔ
開胃酒 Aperitif
bái lán dì
白蘭地 Brandy
wēi shì jì
威士忌 Whisky
jīn jiǔ
金酒 Gin
láng mǔ jiǔ
朗姆酒 Rum
fú tè jiā
伏特加 Vodka
lóng shé lán
龍舌蘭  Tequila
lì kǒu jiǔ
利口酒 Liqueurs
qīng jiǔ
清酒 Sake
pí jiǔ
啤酒 Beerkuàng quán shuǐ
礦泉水 Spring Water
kā fēi
咖啡  Coffee
chá
茶 Tea
chá yǐn liào
茶飲料 Tea Drinks
guǒ shū zhī
果蔬汁 Juice
tàn suān yǐn liào
碳酸飲料 Sodas
hùn hé yǐn liào
混合飲料 Mixed Drinks
qí tā yǐn liào
其他飲料 Other Drinks
pīng pǐn
冰品 Ice

Copyright ? China.org.cn. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000 京ICP證 040089號